Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Bạch long thủy 90ml -Bảo Long Bạch long thủy 90ml -Bảo Long
Berlthyrox 100(100v/4 vỉ/H) Berlthyrox 100(100v/4 vỉ/H)
Primolut N (30 viên/ 3 vỉ/H) Primolut N (30 viên/ 3 vỉ/H)
Briozcal (30v/ 3 vỉ/H) Briozcal (30v/ 3 vỉ/H)
Phong tê thấp bà giằng lọ 400 viên Phong tê thấp bà giằng lọ 400 viên
Phong tê thấp bà giằng lọ 250 viên Phong tê thấp bà giằng lọ 250 viên
Cyclo-Progynova (21v/H) Cyclo-Progynova (21v/H)
Dung dịch vệ sinh Intimate 200 ml( vỏ sồi) Dung dịch vệ sinh Intimate 200 ml( vỏ sồi)
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactt 500ml (RL) Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactt 500ml (RL)
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% 500ml Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% 500ml