Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Fucicort (15g/tuýp) Fucicort (15g/tuýp)
Cường Phế (Hộp 2 vỉ x 5 ống x10ml) Cường Phế (Hộp 2 vỉ x 5 ống x10ml)
Canvey (10v/H) Canvey (10v/H)
Acti-Globin (Hộp 30 viên) Acti-Globin (Hộp 30 viên)
 Trà Actisô Ladophar (20goi/H) Trà Actisô Ladophar (20goi/H)
Natrilix SR 1,5mg (30v/3vi/H) Natrilix SR 1,5mg (30v/3vi/H)
Fucidin 2% (Acid fusidic, tub 15g ) Fucidin 2% (Acid fusidic, tub 15g )
Kaleorid 600mg( hộp 3 vỉ x 10 viên) Kaleorid 600mg( hộp 3 vỉ x 10 viên)
Eyemiru 40EX (15ml/lọ) Eyemiru 40EX (15ml/lọ)
Cao Hà Thủ Ô Lava Cao Hà Thủ Ô Lava