Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Hoạt huyết dưỡng não Alpha 3 Hoạt huyết dưỡng não Alpha 3
G40+ Bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể G40+ Bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể
Trimetazidine 35mg-Stada (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Trimetazidine 35mg-Stada (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
Telmisartan Stada 40mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Telmisartan Stada 40mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
Pracetam 800mg Stada (Hộp 6 vỉ x 15 viên) Pracetam 800mg Stada (Hộp 6 vỉ x 15 viên)
Stadnex 40 CAP Stada (28v/4 vỉ/H) Stadnex 40 CAP Stada (28v/4 vỉ/H)
Nifedipin T20mg Stada (100v/10 vỉ/hộp) Nifedipin T20mg Stada (100v/10 vỉ/hộp)
Lorastad Stada siro 60ml Lorastad Stada siro 60ml
Enalapril Stada 5mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Enalapril Stada 5mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
Enalapril Stada 10mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Enalapril Stada 10mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)