Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Fugacar TE choco 500mg Fugacar TE choco 500mg
Natecal D3 (Calci 600mg+D3 400iu) Natecal D3 (Calci 600mg+D3 400iu)
Ferlatum 15ml (10 lọ/hộp) Ferlatum 15ml (10 lọ/hộp)
Sanlein 0.1 (5ml/lọ) Sanlein 0.1 (5ml/lọ)
Klacid MR (5v/1vi/hộp) Klacid MR (5v/1vi/hộp)
Nizoral cream (10g/Tuýp) Nizoral cream (10g/Tuýp)
Cozaar XQ 5/100mg (30viên/ 3 vỉ/hộp) Cozaar XQ 5/100mg (30viên/ 3 vỉ/hộp)
Duphaston 10mg (Hộp 1 vỉ x 20 viên) Duphaston 10mg (Hộp 1 vỉ x 20 viên)
Refresh Tears (15ml/Lo) Refresh Tears (15ml/Lo)
Gaviscon Dual Action Sachets (Hộp 24 gói x 10ml) Gaviscon Dual Action Sachets (Hộp 24 gói x 10ml)